Hidroizolacija ravnih krovova (tečne membrane)

Hidroizolacija ravnih krovova (tečne membrane)

SikaBond® T-8

SikaBond® T-8 je jednokomponentni elastični hidroizolacioni lepak.

Sikalastic®-614

Sikalastic®- 614 je jednokomponentna, poliuretanska membrana koja se nanosi hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vlagom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju za krovne površine izložene atmosferskim uticajima.

Sikalastic®-612

Ekonomična, jednokomponentna poliuretanska membrana koja se nanosi hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vodom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju za krovne površine izložene spoljašnjim uticajima.

Sikalastic®-641

Sikalastic®-641 je jednokomponentna poliuretanska membrana osetljiva na vlagu koja se nanosi bez zagrevanja. Korišćenjem proizvoda formira se bešavan, otporan i u svim vremenskim uslovima postojan hidroizolacioni sloj za izložene delove krova.