Sika Srbija doo Šimanovci, sa sedištem u ul. Patrijarha Pavla 1, Šimanovci („Kompanija“) pruža ovo Obaveštenje o zaštiti podataka poslovnog partnera („Obaveštenje“) kako bi objasnila naše postupanje kao Rukovaoca u vezi s obradom podataka o ličnosti koji se odnose na naše distributere, kupce, dobavljače i druge poslovne partnere (zajednički „Poslovni partneri“) i zaposlene kod naših poslovnih partnera.


Dokument možete preuzeti ovde