Ekonomska dimenzija održivog razvoja

Team Work

Finansijska solidnost i dugoročna profitabilnost garantuju da Sika ostaje pouzdani partner, koji stvara dodatnu vrednost svim klijentima, sada i u budućnosti, i predstavlja važnu osnovu za održavanje vodeće pozicije u tehnologijama i probijanje na tržište, od projekta do izgradnje i do renoviranja. Procenjujući ekonomski uticaj, rizike i mogućnosti koji proizlaze iz ulaganja u sredstva i inovacije, Sika se usredsređuje na prilike koje najviše obećavaju i pružaju optimizirane vrednosti svojim klijentima u obliku trajnih rešenja i stvaraju zaradu od koje klijenti imaju koristi.

Takođe, ekonomska stabilnost omogućava kompaniji Sika da podeli vrednosti koje je stvorila sa svojim klijentima, da bude pouzdani poslodavac, atraktivna prilika za dugoročno ulaganje, odgovorni poreski obveznik i društveno odgovorna kompanija koja pomaže zajednici da napreduje. Naposletku, stvaranje ekonomske vrednosti istovremeno pomaže da se unaprede ekonomski, ekološki i društveni uslovi kompanije Sika i klijenata, i zato je to stanovište od velike važnosti.

Ekološka dimenzija održivog razvoja

Kompanija Sika je snažno usmerena ka bezbednosti, kvalitetu, odgovornom razvoju i stvaranju vrednosti tokom obavljanja svih svojih poslovnih aktivnosti. Sika delegira odgovornosti za usklađenost sa propisima u cilju zaštite životne sredine operativnim podružnicama. Sve one podržavaju sistem upravljanja prema standardu ISO 14001, koji uključuje usklađenost sa zakonskim normama i usklađenost mehanizma osiguranja kvaliteta sa internim i eksternim kontrolama.

Društvena dimenzija održivog razvoja

Social Responsibility

Društvena odgovornost

Društvena, ekonomska i pitanja o zaštiti životne sredine tesno su povezana i društvena odgovornost je neophodna komponenta uspešnog poslovanja. Svesna svojih obaveza, kompanija Sika se aktivno angažuje u opravdanim razvojnim i humanitarnim projektima, kao članica međunarodnih organizacija ili direktno na licu mesta. Društveni angažman kompanije Sika takođe obuhvata sponzorstvo organizacija i inicijative u oblasti nauke, kulture i sporta.

Library Project China

Zalaganje u zajednici

Sika želi da podržava lokalne zajednice kako bi pomogla ljudima da pomognu sebi. Oblasti aktivnosti su:

  • građevinarstvo i infrastruktura za projekte javnih radova i ekološke projekte ili
  • obrazovanje, po mogućstvu u vezi sa profesijama vezanim za građevinarstvo ili
  • ekološki projekti vezani za vode koji su posredno u uzajamnoj vezi sa aktivnostima kompanije Sika u oblasti hidroizolacije

Između ostalog, glavni ciljevi su podrška zajednicama u razvoju infrastrukture za projekte javnih radova, promovisanje obuka u profesijama vezanim za građevinarstvo i trgovinu i pružanje pomoći u vanrednim situacijama u područjima pogođenim katastrofama.