Servis i podrška koju Sika d.o.o. obezbeđuje svojim partnerima na postorima Srbije i Crne Gore ni po čemu ne zaostaje od podrške koju Sika obezbeđuje svojim partnerima u najrazvijenijim zemljama sveta. Višegodišnje iskustvo u radu na domaćim prostorima, angažovanjem sopstvenih resursa, omogućilo je ispunjenje visokih Sika standarda u pogledu podrške koju obezbeđujemo svim akterima u realizaciji projekta, sa posebnim osvrtom na izvođače radova na ugradnji hidroizolacionih membrana.

Standardna podrška podrazumeva širok spektar usluga koje su pažljivo kreirane u cilju zaštite interesa svih aktera u realizaciji projekta. U pripremnoj i projektnoj fazi podrška je najpotrebnija u oblasti izrada tehno-ekonomskoj analizi investicije u odnosu na planirani vek trajanja predloženog rešenja, u sveobuhvatnom tehničkom konsaltingu u cilju iznalaženja optimalnog rešenja, tačnih proračuna uticaja vetra, na osnovu razvijenog profesionalnog kompjuterskog programa što obezbeđuje veoma preciznu specifikaciju svih potrebnih materijala čime se kvalitetnije kontroliše odobreni budžet i značajno pojednostavljuje rad na izradi projektnog rešenja.

Kao pomoć u izradi projektne dokumentacije svim projektima su prilagođeni specifični detalji, kao što su: obrade prodora, završeci membrane na atikama i sl. i mogu se dostavilti u CAD-u, što često predstavlja značajnu pomoć projektantima pri izradi kompletne i tačne projektne dokumentacije. U preliminarnoj fazi izvođenja radova podrška je prvenstveno prilagođenja potrebama za blagovremenom isporukom potrebnih materijala. U tom cilju u centralnom magacinu Sika d.o.o. u Beogradu u standardnim uslovima, permanentno je obezbeđeno više hiljada m2 nekoliko vrsta standardnih hidroizolacionih materijala kao i osnovnih pratećih proizvoda.

Podrška na samom gradilištu takođe je veoma bitna, a podrazumeva pomoć u praktičnim i teorijskim instrukcijama kada su u pitanju komplikovane, nestandardne situacije i kada prisustvo naših eksperata u predmetnoj oblasti otklanja dileme, sprečava improvizovana i često neadekvatna rešenja i na taj način obezbeđuje zahtevanu sigurnost i kvalitet.

Kada su u pitanju poslovi na sanaciji postojećih krovnih hidroizolacija, svih vrsta, konsultujte eksperte Sika d.o.o. koji će, uvek kada je to moguće predložiti pravilno sistemsko rešenje.  Pomažemo i u kontroli izvedenih radova, prilikom prijema radova, a praćenje objekta nastavljamo i kasnije u fazi eksploatacije objekta.

Ako ste zaiteresovani za saradnju ili obuku budite slobodni da kontaktirate našu tehničku službu.  

Sika Croatia – Team Technical Service
to recruit, retain, and promote women