Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš najnoviji profesionalni softver za proračun hemijskih ankera (navojnih i armaturnih šipki) u skladu sa propisima EOTA TR029, TR023, ACI 318-08, and ACI 318-11.

Softver za proračun hemijskih ankera i naknadno ugrađene armature.

Najbitnije karakteristike

  • Proračun hemijskih ankera i naknadno ugrađene armature
  • Pregledan unos ulaznih podataka
  • Grafički prikaz unesenih vrednosti
  • Mogućnost prikaza varijantnih rešenja
  • Detaljan ispis proračuna u PDF format
  • Potpuno besplatan