Dokument opštih uslova prodaje možete preuzeti sa sledećeg linka:
Opšti uslovi prodaje