U okviru Sika Građevinarstva i Sika Industrije možete preuzeti veliki broj dokumenata kao što su: tehnička dokumentacija ( tehnički list proizvoda, bezbedonosni listovi, atesti i sl. ), katalozi, brošure, uputstva za primenu proizvoda. Bazu podataka možete pretraživati prema nazivu ili grupi proizvoda, kako za Građevinarstvo, tako i za Industriju.