Reparaturni malter

Sika MonoTop®-412 N

 • Pogodan za radove na sanaciji i reparaciji (Princip 3, metod 3.1 & 3.3 of EN 1504-9). Reparacija oštećenih i slabih delova betona u zgradma, mostovskim konstrukcijama, tunelima i svim vrstama infrastukturnih objekata , uključujući i radove na statičkim ojačanjima konstrukcija.
 • Pogodan za radove na statičkim (strukturalnim) ojačanjima konstrukcija (princip 4, metod 4.4 of EN 1504-9). Povećanje kapaciteta u pogledu nosivosti betonskih konstruktivnih elemenata dodavanjem maltera.
 • Pogodan za očuvanje ili povraćaj betona u stanje uslova pasiviteta u pogledu korozije armature iIi betona (princip 7, metod 7.1 i 7.2 u skladu sa EN 1504-9). Povećanje otprornosti dodavanjem sloja maltera ili zamenom kontaminiranog ili karbonatizovanog betona.
 • Testiran za primenu pod direktnim dejstvom dinamičkih (saobraćajnih) opterećenja.

Više o proizvodu

Cementni malter

Sikalastic®-1K

 • Fleksibilni, zaštitni premaz za zaštitu armiranobetonske konstrukcije od uticaja mraza i soli za odmrzavanje kao i od prodora ugljen-dioksida, radi poboljšanja postojanosti
 • Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku i pitku vodu, tankovi, zatvoreni i otvoreni bazeni za plivanje, cevi, itd.
 • Hidroizolacija spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju
 • Unutrašnja hidroizolacija zidova i podova podrumskih prostorija izloženih uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka
 • Hidroizolacija kupatila, tuš kabina, terasa, balkona, bazena za plivanje pre nanošenja lepka za lepljenje keramičkih pločica
 • Hidroizolacija terasa i balkona i svih površina izloženih vremenskim uticajima

Više o proizvodu

Hidroizolaciona traka

Sika® SealTape S

Elastična hidroizolaciona traka za zaptivanje uglova i spojeva u mokrim prostorijama

 • Zaptivanje rubnih spojeva ispod pločica u stambenim ili poslovnim mokrim prostorijama, kao i na terasama i balkonima
 • Zaptivanje svih vrsta vertikalnih i horizontalnih spojeva kao što su: dilatacijski i radni spojevi, priključci, konstrukcije, te u uglovima i oko prodora cevi.

Više o proizvodu

Cementni malter

Sikalastic®-1K

 • Fleksibilni, zaštitni premaz za zaštitu armiranobetonske konstrukcije od uticaja mraza i soli za odmrzavanje kao i od prodora ugljen-dioksida, radi poboljšanja postojanosti
 • Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku i pitku vodu, tankovi, zatvoreni i otvoreni bazeni za plivanje, cevi, itd.
 • Hidroizolacija spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju
 • Unutrašnja hidroizolacija zidova i podova podrumskih prostorija izloženih uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka
 • Hidroizolacija kupatila, tuš kabina, terasa, balkona, bazena za plivanje pre nanošenja lepka za lepljenje keramičkih pločica
 • Hidroizolacija terasa i balkona i svih površina izloženih vremenskim uticajima

Više o proizvodu

Masa za lepljenje

SikaCeram® EpoxyGrout

 • Fugovanje i lepljenje keramičkih pločica, ploča i staklenih mozaika
 • Koristi se i kao epoksidni lepak za keramičke i druge ploče klase R2T u skladu sa EN 12004
 • Podesan za površine koje su hemijski i mehanički jako opterećene
 • Za obloge koje se čiste pod visokim pritiskom
 • Upotrebljiv za klanice, bazene, mlekare, laboratorije, štavionice, industriju, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, velike kuhinje, kanalizacione kolektore, bazene za plivanje, površine u kontaktu sa pitkom vodom itd.

Više o proizvodu

Masa za lepljenje

SikaCeram® EpoxyGrout

 • Fugovanje i lepljenje keramičkih pločica, ploča i staklenih mozaika
 • Koristi se i kao epoksidni lepak za keramičke i druge ploče klase R2T u skladu sa EN 12004
 • Podesan za površine koje su hemijski i mehanički jako opterećene
 • Za obloge koje se čiste pod visokim pritiskom
 • Upotrebljiv za klanice, bazene, mlekare, laboratorije, štavionice, industriju, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, velike kuhinje, kanalizacione kolektore, bazene za plivanje, površine u kontaktu sa pitkom vodom itd.

Više o proizvodu

Silikon

Sikasil® Pool

Pogodan za spojnice u bazenima i oko njih, površine koje su trajno pod vodom i površine koje su često mokre, kao što su tuš kabine u sportskim halama ili centrima za rekreaciju, između keramike, pločica, betona, stakla, metala i ostalih tipskih građevinskih objekata i sl.

Više o proizvodu

Cementna košuljica

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je sredstvo za zaptivanje spojnica i višenamenski lepak pogodno za primene u raznim oblastima:

 • Sikaflex®-11 FC+ se koristi kao sredstvo za zaptivanje za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i omotača cevi. Zaptivanje spojnica između pregrada, zatvaranje šavova, zaptivanje konstrukcija od metala i drveta, primena u izgradnji ventilacionih sistema i mnoge druge primene.
 • Sikaflex®-11 FC+ se koristi kao višenamenski lepak. Pogodan je za unutrašnje i spoljašnje lepljenje solbanka, pragova, stepenika, sokli, podnih sokli, pregrada za zaštitu od pada, pokrivnih ploča, prefabrikovanih elemenata i dr.

Više o proizvodu

Koji reparaturni malter je pogodan za bazene?

Keramičko ljepilo
Reparaturni malter

Sika MonoTop®-412 N

Jednokomponentni, vlaknima ojačan (armiran), strukturalni reparaturni malter, sa izuzetno malim skupljanjem koji ispunjava zahteve klase maltera R4 u skladu sa EN 1504-3.

 • Superiorna obradivost i ugradivost
 • Pogodan za ručno i mašinsko nanošenje
 • Može se nanositi i do 50 mm debljine u jednom radnom koraku

Kako ugraditi hidroizolaciju ispod pločica?

Keramičko ljepilo
Hidroizolacija

Sikalastic®-1K

Sikalastic®-1K je jednokomponentni, cementni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima i modifikovan specijalnim polimerima otpornim na baze. Sadrži odabrane fine agregate, polimere i odgovarajuće aditive koji ga čine idealnim materijalom za hidroizolaciju ispod keramičkih pločica i hidroizolaciju cementnih podloga izloženih silama savijanja i zatezanja. Sikalastic®-1K je moguće nanositi gleterom, četkom ili valjkom.

Kako uraditi hidroizolaciju uglova i spojeva?

Keramičko ljepilo
traka za hidroizolaciju uglova

Sika® SealTape S

Elastična hidroizolaciona traka, sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elstičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

Kako izabrati lepak i fug masu?

Keramičko ljepilo
masa za lepljenje i fugovanje

SikaCeram® EpoxyGrout

Visoko postojana, dvokomponentna, kiselootporna masa za lepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm za keramičke i druge pločice kao i za kiselootpornu keramiku.

SikaCeram® EpoxyGrout je dvokomponentna masa za lepljenje i fugovanje na bazi reaktivnih smola i reaktivni malter za lepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidnih smola shodno EN 12004 R 2 T i EN 13888 RG.

 • Visoka postojanost na hemikalije
 • Visoka mehanička otpornost i postojanost
 • Optimalna obradivost

Koji je silikon idealan za spojeve u bazenu?

Keramičko ljepilo
Silikon

Sikasil® Pool

Jednokomponentni neutralni silikon za zaptivanje bazena za plivanje i konstantno vlažnih prostora.

 • Veoma otporan na vodu
 • Veoma otporan na hlor (koji se stavlja u bazene kao sredstvo za dezinfekciju)
 • Izuzetno otporan na gljivice

Lepljenje i zaptivanje oko bazena?

Illustration of Sikaflex cartridge at floor tile joint sealant
Sikaflex 11FC

SikaFlex®-11FC+

Elastična masa za zaptivanje i lepljenje.

 • Izvrsna adhezija na sve materijale na bazi cementa, ciglu, keramiku, staklo, metale, drvo, epoksidne, poliesterske i akrilne smole
 • Brzo stvrdnjavanje
 • Dobra otpornost na vremenske nepogode i vodu
 • Ne uzrokuje koroziju

Kako Vam možemo pomoći?

Preporuke