Fasadni sistemi / termoizolacija

Sika Vam nudi najkvalitetnije lepkove za lepljenje termoizolacionih ploča EPS/XPS i ploča od kamene vune

Sika® ThermoCoat Fix

Sika® ThermoCoat FIX je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon mešanja sa vodom, ova smeša postaje veoma obradljiv malter, kojim se postiže savršeno lepljenje polistirenskih ploča.

Sika® ThermoCoat Net

Sika® ThermoCoat NET je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon mešanja sa vodom, ova smeša postaje veoma obradljiv malter, kojim se postiže kvalitetno lepljenje svih vrsta termoizolacionih ploča (stiropor-EPS, stirodur-XPS, grafitni stiropor-GPS) kao i lako i kvalitetno armiranje mrežicom preko ploča.

Sika® ThermoCoat UNI

Sika® ThermoCoat UNI je gotov cementni malter, koji sadrži pesak odabrane granulacije i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon mešanja sa vodom, dobija se veoma obradljiv malter, kojim se postiže kvalitetno lepljenje i/ili armiranje mrežicom preko termoizolacionih ploča.

Sika® ThermoCoat Acryl Primer

Sika®ThermoCoat Acryl Primer je akrilna, strukturna podloga koja se koristi kao premaz pre ugradnje Sika®ThermoCoat AcrylTop fasadnog maltera u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika® Tint System-a. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prianjao na podlogu.

Sika® ThermoCoat Acryl Top

Sika®ThermoCoat AcrylTop je akrilni, fasadni, hidrofobni malter ojačan specijalnim vlaknima koji se koristi kao završni, dekorativni sloj u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika® Tint System-a. Sika®ThermoCoat AcrylTop F-1.5 ima fini, zaglađeni završni izgled. Sika®ThermoCoat AcrylTop R-2.0 ima grublji, zaribani završni izgled.