Sika AnchorFix®-1

Brzovezujuća masa za ankerisanje

Dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi poliestera bez sadržaja razređivača i stirena.

  • Brzo vezivanje
  • Mogu se koristiti standardni pištolji
  • Može se koristiti na niskim temperaturama
  • Visok kapacitet opterećenja
  • ETA sertifikat za ankerisanje u neispucalom betonu
  • ETA sertifikat za ankerisanje u punoj i šupljoj opeci
  • Bez curenja, čak i na površinama iznad glave
  • Ne sadrži stiren
  • Slabog mirisa
  • Mali gubitak materijala pri radu