Sika je izvršila akviziciju MBCC Grupe, vodećeg svetskog dobavljača građevinske hemije. Fokusirajući se na inovacije i održivi razvoj, MBCC Grupa je predvodila pokretanje pozitivnih promena u građevinskoj industriji. Udruživanjem snaga, Sika i MBCC Grupa stvorili su radnu snagu od 33.000 stručnjaka i ostvarili neto prodaju više od 12 milijardi CHF.

Da bi zaključila transakciju i ispunili regulatorne zahteve, Sika je prodala imovinu MBCC Grupe međunarodnoj kompaniji za privatni kapital Cinven, a koja se odnosi na hemijske mešavine (dodatke) u Ujedinjenom kraljevstvu, SAD, Kanadi, Evropi, Australiji i Novom Zelandu. Sika je preuzela sve preostale poslove MBCC Grupe i proširila svoj portfolio proizvoda i rešenja za građevinsku industriju, dodajući široki spektar inovativnih, održivih i digitalnih ponuda za različite sektore, kao što su izgradnja objekata, infrastrukture i podzemna izgradnja, za novogradnju i renoviranje. Glavno sedište MBCC nalazi se u Manhajmu, Nemačka.
 Jaki glavni brendovi MBCC Grupe - Master Builders Solutions, PCI, Thermotek, Wolman, Fire Protectors, Colorbiotics, Watson Bowman Acme, TPH i Nautec čvrsto su postavljeni na tržištu. Zajedno sa kompanijom Sika, stvaranjem inovacija nastaviće se rešavanje izazova održivosti u ovoj industriji.

Sika i MBCC: Šampioni održivosti i stvaranja inovacija u proizvodnji građevinske hemije

Zajedno, Sika i MBCC, nude stimulativnu vrednost za kupce. Kao moćni inovatori u industriji građevinske hemije, svakodnevno se dopunjujemo. Naša ambicija je da budemo šampioni u održivosti i inovacijama, da definišemo gradove budućnosti primenom naših vodećih tehnologija. Zajedno pružamo jača i šira rešenja, kombinujemo najbolje od obe kompanije i zadovoljavamo praktično sve potrebe kupaca.


Bićemo bliži našim kupcima više nego ikada ranije. Novi distributivni kanali omogućiće širi obuhvat kupaca. Uz to, kupci će imati pristup našem optimizovanom geografskom području sa više od 400 lokacija. To znači sledeće: kratke udaljenosti do naših kupaca i neuporediva pouzdanost u snabdevanju. I na kraju, ali ne i manje važno – ovo će dovesti do niže emisije CO2.


Imamo veoma komplementarne proizvode i tehnologije. Na primer, u industriji energije vetra, naša kombinovana ponuda pruža kupcima mogućnost poručivanja na jednom mestu: Sika Power®, na primer, predstavlja niz ojačanih lepkova na bazi epoksidne smole za proizvodnju izuzetno dugih lopatica rotora za vetroturbine. MBCC jedinstvene fug mase za vetroturbine koriste se u istom segmentu, na primer grupa izuzetno čvrstih, ultra trajnih i fug masa otpornih na zamor koje posebno ispunjavaju zahteve ugradnje i rekonstrukcije vetroturbina na kopnu i moru.
 

Više od
12 mlrd. CHF
neto prodaja
Preko
33,000
zaposlenih širom sveta
Više od
400
gradilišta

Naši snažni brendovi

Zajedno pružamo jači i širi portfolio proizvoda.

S našom lepezom brendova, nudimo niz naprednih i pouzdanih rešenja za građevinsku industriju.

Za više informacija pogledajte odgovarajuće veb stranice.

Master Builders Solutions logo

Master Builders Solutions*

Brend Master Builders Solutions predstavlja našu stručnost koja se primenjuje u novogradnji, održavanju, sanaciji i renoviranju objekata. Portfolio obuhvata rešenja za hidroizolaciju, rešenja za sanaciju i zaštitu, fug mase i rešenja za podne sisteme.
 


*Zaštitni znak "Master Builders Solutions" je pod licencom Construction Research & Technology GmbH, Nemačka

PCI logo

PCI

PCI je vodeći proizvođač građevinskih hemikalija i u Evropi pruža kvalitet prve klase više od 70 godina. PCI pruža rešenja za polaganje pločica, obloga od prirodnog kamena i finišere. PCI takođe ima efikasne proizvode i proizvodne sisteme za sanaciju betona, hidroizolaciju objekata i podne sisteme.

Thermotek logo

Thermotek

Thermotek je više od 20 godina u industriji krovnih sistema i postao je vodeća kompanija za sisteme krovnih premaza u Latinskoj Americi.

Colorbiotics logo

Colorbiotics

Colorbiotics nudi celokupnu liniju visokokvalitetnih bojila (agens boje) i pouzdanu opremu na koju se oslanja vaše poslovanje, kako bi za svoje kupce napravili najbolji proizvod za malčiranje zemljišta.

Watson Bowman Acme logo

Watson Bowman Acme

Watson Bowman Acme nudi prilagođena rešenja, inženjersku stručnost i individualnu korisničku uslugu za sve vaše potrebe za dilatacionim spojevima.

Wolman logo

Wolman

Wolman razvija, proizvodi i distribuira sredstva najvišeg kvaliteta za zaštitu drveta.
 

TPH Bausysteme logo

TPH Bausysteme

Osim svoje široke palete proizvoda, TPH Bausysteme je specijalizovan za stvaranje individualnih rešenja za izazove zaptivanja i rekonstrukcije u izgradnji konstrukcija i temelja kao i za izgradnju tunela i niskogradnju.

Fire Protectors logo

Fire Protectors

Fire Protectors jedan je od najiskusnijih proizvođača materijala i sistema za zaštitu od požara na svetu, nudi sveobuhvatni spektar usluga za široku paletu primene pasivne zaštite od požara.

Nautec logo

Nautec

Nautec bavi se razvojem, proizvodnjom i primenom betona visokih i ultra visokih performansi (UHPC) i fug masa za industriju obnovljivih izvora energije, za luke i proizvodne instalacije na moru, niskogradnju i tržište opreme za bušotine.

Pozitivne promene u građevinarstvu: Dostignuća MBCC Grupe

Tokom proteklih godina MBCC Grupa napravila je značajne korake u postizanju svoje misije stvaranja otpornijeg i sve više održivog okruženja u građevinarstvu. Navodimo nekoliko dostignuća:

Potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN GC)

MBCC je potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN GC) i obavezuje se na 10 univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, zaštite životne sredine, radnih prava i borbe protiv korupcije. Takođe, MBCC daje svoj doprinos unutar šest Ciljeva održivog razvoja (SDG).

Strategija održivosti

Sadašnja Strategija održivosti zasniva se na četiri stuba održivosti – Održivi proizvodi, Zaštita životne sredine i klime, Zaposleni i Poslovni integritet – i naglašava posvećenost smanjenju uticaja na životnu sredinu i društvo, dok se podstiču održive prakse u čitavoj građevinskoj industriji. Ova strategija je u skladu sa sadašnjom Sika Strategijom održivosti a biće usklađena i sa Sika strategijom za postizanje neto nulte emisije - postizanje neto nulte emisije ugljenika u celokupnom poslovanju i lancu vrednosti do 2050. Zajedničkim sprovođenjem održivih praksi možemo značajno doprineti smanjenju emisije ugljenika u građevinskom sektoru i utrti put ka više održivoj budućnosti.

Ulaganje u istraživanje i razvoj

Kontinuirano ulažemo u istraživanje i razvoj sa fokusom na razvoj novih proizvoda i rešenja koja su više održiva, jer pomažu u očuvanju resursa (npr. reciklirani materijali), povećavaju trajnost i omogućavaju sanaciju i zdravu gradnju. Kompanija je takođe povećala svoja ulaganja u digitalizaciju i automatizaciju, čime se omogućava poboljšanje efikasnosti i smanjenje stvaranja otpada tokom celokupnog procesa poslovanja.

Priznanje za ulaganje napora u pogledu održivog razvoja

MBCC Grupa je priznata kao kompanija sa najboljim ESG rejtingom 2023. godine od strane Morningstar Sustainalytics, globalnog
lidera u pružanju visokokvalitetnih, analitičkih ocena za životnu sredinu, društvo i upravljanje (ESG).

S obzirom da ova dostignuća pokazuju da se kroz inovacije, ulaganje u istraživanje i razvoj, kao i fokus na održivi razvoj, MBCC, kao deo kompanije Sika, nalazi na korak od pokretanja pozitivnih promena u građevinskoj industriji.

MBCC tehnološka dostignuća u proizvodnji hemije specijalne namene u građevinarstvu

MBCC Grupa aktivno koristi tehnologiju da poboljša svoje poslovanje, proizvode i usluge. Najrelevantnija tehnološka dostignuća obuhvataju sledeće:
 

Xolutec MasterSeal P 770
Xolutec™: Nova dimenzija trajnosti  

Xolutec™ tehnologija rezultat je našeg razvoja rada na unapređenju komplementarnosti hemikalija. Tehnologiju su razvili naši stručnjaci širom sveta kako bi rešili probleme armirano betonskih konstrukcija u izazovnim okruženjima. Konkretno, Xolutec™ tehnologija omogućava novu dimenziju trajnosti i otporna je na biogenu sumpornu kiselinu. Na primer, dvokomponentna membrana za premošćavanje pukotina, zasnovana na Xolutec™ tehnologiji, obezbeđuje bešavnu hidroizolaciju dovodnih i odvodnih područja postrojenja za prečišćavanje vode, kanalizacionih cevi, bioplinskih postrojenja i sekundarnih kontejnera (rezervoara). Premaz može da se koristi na različitim površinama, suvim i vlažnim: na horizontalnim i vertikalnim površinama, armiranom betonu, protiv hemijskog napada, korozije i karbonizacije. Dugi ciklusi održavanja i niski troškovi životnog ciklusa proizvoda značajno smanjuju ukupne troškove vlasništva. Izuzetna raznovrsnost tehnologije Xolutec i kapacitet da se formuliše široki spektar rešenja za specifične zahteve, stvaraju novu dimenziju u tehnologiji materijala za građevinsku industriju. 

MasterEmaco OneMix™: Reparacija betonskih površina

MasterEmaco OneMix™ je revolucionarni, prilagodljivi i ekološki prihvatljiv sistem za reparaciju betona dizajniran da poveća prilagodljivost, efikasnost i bude jednostavan za upotrebu. MasterEmaco OneMix™ je prvi sistem takve vrste koji koristi jednu univerzalnu vreću osnovnog materijala i poboljšane Power Paks™ za izradu reparaturnog materijala za više vrsta projekata. Razmišljanje van okvira bilo je presudno za razvoj novog, održivog, modularnog rešenja. S ovim osnovnim proizvodom sada možemo isporučiti OneMix™ iz različitih fabrika, ako je potrebno, a da ne ugrozimo vrhunske performanse proizvoda. Sistem OneMix™ takođe je izvršio značajan uticaj na održivost i smanjenje CO2 tako što je došlo do smanjenja transporta i otpadnog materijala.

The World’s First Flexible Tile Adhesive
PCI Nanorapid: Prvi fleksibilni lepak za pločice na svetu koji koristi CSA tehnologiju

Sa proizvodom PCI Nanorapid predstavljamo prvi lepak za pločice na svetu koji se proizvodi pomoću nove kalcijum-sulfoaluminat (CSA) tehnologije. Zahvaljujući ovoj patentiranoj tehnologiji, PCI Nanorapid nudi profesionalcima na gradilištu potpuno nove mogućnosti: dugo vreme obrade i korekcije uz istovremeno brzo vreme vezivanja. Na taj način građevinski projekti mogu biti optimalno planirani, mogu se ubrzati procesi rada, a praktičnost primene se povećava. Uz to, PCI Nanorapid daje veliki doprinos zdravom i održivom životu. Brzovezujući lepak, sertifikovan kao materijal veoma niske emisije u skladu sa GEV-EMICODE EC 1 PLUS, stvara malo prašine, tj. gotovo da se ne stvara prašina tokom otvaranja pakovanja lepka, mešanja i sipanja. Zahvaljujući CSA tehnologiji, u procesu proizvodnje se troši znatno manje energije nego kod konvencionalnih proizvoda koji koriste portland cement. CO2 otisak se na ovaj način značajno smanjuje.