Sikasil® Universal

Profesionalni univerzalni silikon za zaptivanje u građevinarstvu na acetatnoj osnovi

Sikasil® Universal je jednokomponentni acetatni silikon za zaptivanje koji se vezuje u dodiru sa vlagom i pogodan je za unutrašnju i spoljašnju primenu.

  • Veoma dobro prijanja na razne neporozne podloge
  • Veoma dobra otpornost na starenje, skupljanje, pucanje i obezbojenje
  • Izuzetna elastičnost i fleksibilnost
  • Otporan na kućne hemikalije
  • Nizak modul elastičnosti
  • Ne sadrži rastvarače *
(*prema EU propisima)