Sikaplan® WP 1100-20 HL

Hidroizolaciona membrana za podzemne konstrukcije

Sikaplan® WP 1100-20 HL je hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) sa signalnim slojem debljine 0.6 mm.

 • Otporna na starenje
 • Optimalna čvrstoća na pritisak i istezanje
 • Stablina prilikom izlaganja UV zračenju (350 MJ/m2 u skladu sa EN 12224)
 • Otporna na prodor korenja
 • Postojanost dimenzija
 • Ne sadrži plastifikator DEHP (DOP), na bazi novih sirovina
 • Elastična na niskim temperaturama
 • Može se zavarivati vrućim vazduhom
 • Pogodna za kontakt sa kiselom mekom vodom (nizak pH agresivan za
  betonske površine)
 • Nije otporna na bitumen