Sikaplan® WP 1100-15 HL

Hidroizolaciona membrana za podzemne konstrukcije

Sikaplan® WP 1100-15 HL je hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) sa signalnim slojem debljine 0,6 mm.

 • Visoka otpornost na starenje
 • Optimizovana čvrstoća pri pritisku i istezanju
 • UV stabilna (350 MJ/m2 u skladu sa EN 12224)
 • Otporna na prodor korenja
 • Otpornost na trajne temperature vode od maksimalno +30°C
 • Dimenziona stabilnost
 • Ne sadrži DEHP (DOC) plastifikator
 • Elastičnost na niskim temperaturama
 • Može se zavarivati toplotnim zavarivanjem
 • Može se ugrađivati na mokre podloge
 • Pogodna za kontakt sa mekom kiselom vodom (sa niskom pH vrednošću, agresivna za betonske površine)
 • Nije otporna na bitumen