Sika Ceram CleanGrout je jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke na masi za fugovanje ili usled čega se masa može oštetiti ili truniti.

Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blede. Sika Ceram CleanGrout formira vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje i sl. bez oštećenja nastalog usled dejstva vode.


Sika Ceram CleanGrout pomešan sa Sika Ceram LatexGrout ispunjava zahteve za klasu S1 prema standardu EN 12002.

Koristi se za:

  • Fugovanje svih vrsta keramičkih pločica
  • Nanošenje u zatvorenom i na otvorenom
  • Fugovanje mermera
  • Fugovanje bazena za plivanje
  • Fugovanje staklenih mozaika
  • Fugovanje podloga sa podnim grejanjem.


Tehnički list