Epoksidna masa za lepljenje i ispunu fuga - Sika Ceram EpoxyGrout

Visoko postojana, dvokomponentna, kiselootporna masa za lepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm za keramičke i druge pločice kao i za kiselootpornu keramiku.

 

Završni premaz za krovove - Sikalastic-621 TC

Visokokvalitetni, tečni, vodonepropusni završni premaz za krovove. Izuzetno elastičan, premošćava pukotine, UV stabilan. Otporan na prodor korenja. Lako se nanosi.

Hidroizolacija podzemnih konstrukcija - SikaProof A

SikaProof® A je vodonepropusni sistem koji se sastoji od samolepljivih, kompozitnih, trakastih membrana koje se punim i trajnim lepljenjem koriste za hidroizolaciju temeljnih ploča i drugih podzemnih objekata. Sastoji se od ...

Lepak visokih performansi - Sika MaxTack Ultra

Sika MaxTack® Ultra je jednokomponentan, elastičan lepak koji ne sadrži rastvarače, sa visokim inicijalnim lepljenjem, koji dobro prijanjanja na većinu standardnih površina.

Lepljenje drvenih podova - SikaBond AT-80

SikaBond® AT-80 je jednokomponentni trajno elastični lepak, bez rastvarača, na bazi ST polimera, predviđen za puno površinsko lepljenje drvenih podova.

SikaMembran® Window Inside
SikaMembran® Window Inside

SikaMembran® Window Inside je sa jedne strane samolepljiva za brzu i efikasnu ugradnju na prozorski okvir. Paronepropusna membrana omogućava bezbedno razdvajanje unutrašnjih i spoljašnjih klimatskih uslova.

SikaMembran® Window Outside
SikaMembran® Window Outside

SikaMembran® Window Outside je sa jedne strane samolepljiva za brzu i efikasnu ugradnju na prozorski okvir. Paropropusna membrana omogućava bezbedan prolaz pare ka hladnijoj strani objekta.