U okviru Sika Građevinarstva i Sika Industrije možete preuzeti veliki broj dokumenata kao što su: tehnička dokumentacija ( tehnički list proizvoda, bezbedonosni listovi, atesti i sl. ), katalozi, brošure, uputstva za primenu proizvoda. Bazu podataka možete pretraživati prema nazivu ili grupi proizvoda, kako za Građevinarstvo, tako i za Industriju.

Građevinarstvo

Betoni - Dodaci za betone i maltere / Hidroizolacije / Reparacija i zaštita / Elastično lepljenje i zaptivanje / Krovovi / Industrijski podovi

Industrija

Zamena autostakala / Popravka karoserije / Strukturalno lepljenje stakala - prozori i fasade / Komercijalna vozila / Brodogradnja