Zaštita i održavanje

Sikagard®-700 S

Sikagard®-700 S je jednokomponentna, vodoodbojna impregnacija predviđena za upijajuće cementne podloge. Ova impregnacija dobro prodire u otvorene pore na podlozi, pri čemu obezbeđuje trajnu vodoodbojnost i istovremeno omogućava difuziju vodene pare u oba pravca.

Sikagard®-700 S je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobneimpregnacije (I klasa dubine prodiranja).

Sikagard®-703 W

Tečni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada. Isporučuje se spreman (pripremljen) za upotrebu.

Sikagard®-905 W

Smola na bazi vode, spremna za upotrebu, koja se koristi u tretmanima za kontrolu i protiv pojave vlage i šalitre, kao i za impregnaciju i očvršćavanje površine.

Sikagard®-680 S Betoncolor

Sikagard®-680 S Betoncolor je jednokomponentni, zaštitni premaz na bazi metakrilatne smole, sa niskim sadržajem rastvarača, otporan na starenje, alkalije i atmosferilije. Može se isporučiti kao transparentan (bezbojan) ili u bojama po RAL karti. Primenjuje se na svim vrstama mineralnih podloga uključujući beton ili druge cementne materijale.
Sikagard®-680 S Betoncolor štiti beton od agresivnih atmosferskih uticaja, sa unapređenim karakteristikama efekta *samočišćenja* tretiranih površina. Ne utiče na karakterističnu teksturu betona.
Sikagard®-680 S Betoncolor zadovoljava zahteve standarda EN 1504-2 kao zaštitni premaz.

Sikagard®-907 W

Jednokomponentna, UV stabilna, smola na bazi vode za zaptivanje, učvršćivač i stabilizator podloge.

Sikagard®-63 N

Dvokomponentni hemijski otporni premaz od epoksidne smole bez rastvarača.