Bašte i vrtovi

Sikadur®-31 Normal

Dvokomponentni, tiksotropni, strukturalni lepak i reparaturni malter, bez sadržaja razređivača, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnog filera, sa mogućnošću primene na vlažnim površinama i dizajniran za nanošenje pri temperaturama između +10°C i +30°C sa ubrzanim očvršćavanjem.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u dodiru sa vlagom, kao i višenamenski lepak na bazi poiluretana. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Sikaflex® Construction

Visokokvalitetna jednokomponentna, elastična, poliuretanska masa, za zaptivanje spojnica. Može se primenjivati u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima. Očvršćavanje i potpuno sazreva uz prisustvo vlage.

SikaBond® T-8

SikaBond® T-8 je jednokomponentni elastični hidroizolacioni lepak.

SikaBond® AT Universal

Univerzalna jednokomponentna elastična zaptivna masa na bazi hibridnih poliuretana. Nova AT tehnologija poboljšava lepljenje na svim podlogama.

SikaBond® T-2

SikaBond® T-2 je jednokomponentni elastični lepak.

Sikagard®-703 W

Tečni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada. Isporučuje se spreman (pripremljen) za upotrebu.

Sikagard®-905 W

Smola na bazi vode, spremna za upotrebu, koja se koristi u tretmanima za kontrolu i protiv pojave vlage i šalitre, kao i za impregnaciju i očvršćavanje površine.

Sikagard®-907 W

Jednokomponentna, UV stabilna, smola na bazi vode za zaptivanje, učvršćivač i stabilizator podloge.

Sikalastic®-152

Sikalastic®-152 je dvokomponentni malter, ojačan vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa i specijalnih polimera otpornih na alkalije. Sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih podloga izloženih silama zatezanja. Sikalastic®-152 je naročito pogodan za ugradnju u vlažnim sredinama i na niskim temperaturama.

SikaTop® Seal-107

SikaTop® Seal-107 je dvokomponentni, paropropusni polimer-modifikovani cementni malter, koji se sastoji od tečnog polimera i smeše na bazi cementa sa specijalnim aditivima.

SikaTop® Seal-107, kao zaštitni premaz, je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2.

Sika® SealTape S

Elastična hidroizolaciona traka, sa poliestreskom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elstičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

Sika® MiniPack Quick Fixing Mortar

Jednokomponentan, brzovezujući reparaturni malter, koji se isporučuje spreman za upotrebu.

Sika® MiniPack Repair Mortar

Jednokomponentan, tiksotropan reparaturni malter visokog kvaliteta koji je spreman za upotrebu i sadrži sintetička mikrovlakna.

Sikafloor®-400 N Elastic

Jednokomponentna poliuretanska smola koja očvršćava u kontaktu sa vlagom sa malim sadržajem rastvarača za visoko elastične, UV otporne premaze u boji. Pogodna je za nanošenje prskanjem ili valjkom.

Sika AnchorFix®-1

Dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi metakrilata bez sadržaja razređivača i stirena.

Sika® FireStop

Maloalkalna anorganska zaptivna masa na bazi silikona. Stvrdnjava gubitkom vlage i prelazi u staklasto tvrdu masu. Temperaturno je otporan do +1000°C Iznad temperature +250°C se oslobađa ugljendioksid (SO2) i masa se stvrdnjava.