Gotovi malteri i betoni

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je trokomponentni cementni premaz oplemenjen epoksidnom smolom koji sadrži antikorozivno sredstvo (inhibitore korozije), a koristi se kao vezivni premaz i kao zaštita armature od korozije.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-7.

Sika MonoTop®-412 N

Sika MonoTop®-412 N je jednokomponentni, vlaknima ojačan (armiran), strukturalni reparaturni malter, sa izuzetno malim skupljanjem koji ispunjava zahteve klase maltera R4 u skladu sa EN 1504-3.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N je jednokomponentan polimer modifikovani cementni premaz koji sadrži silikatnu prašinu, a koristi se kao vezivni premaz i zaštita armature od korozije. Sika MonoTop®-910 N je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-7.

SikaTop®-122 SP

SikaTop®-122 SP je 1-komponentni, cementni, vlaknima obogaćen, reparaturni malter, R4 klase prema zahtevima standarda EN 1504-3.

Sika MonoTop®-620

Sika MonoTop®-620 je 1-komponentni, cementni, reparaturni malter obogaćen polimerima, silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i specijalnim aditivima. Pripada klasi R2 u skladu sa standardom EN 1504-3.

Sika MonoTop®-723 N

Cementno sredstvo za popunjavanje pora i malter za izravnavanje. Polimer modifikovani malter za obradu površina/završnu obradu koji je spreman za mešanje i u skladu sa zahtevima klase R3 standarda EN 1504-3.

Sika® MiniPack Repair Mortar

Jednokomponentan, tiksotropan reparaturni malter visokog kvaliteta koji je spreman za upotrebu i sadrži sintetička mikrovlakna.

SikaMur® Dry

Specijalni sanacioni malter za vlažne/mokre zidove. Jednokomponentni paropropusni malter, napravljen na bazi specijalno odabranih agregata i cementa, koji uvlači vazdušne mehuriće.

SikaMur® Finish

Specijalni jednokomponentni tankoslojni sanacioni malter za paropropusno malterisanje na bazi kreča, cementa i silika agregata. Max veličine zrna 0.6 mm.

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard-720 EpoCem je trokomponentni malter od modifikovanog epoksida na cementnoj bazi, tiksotropičan sa finom teksturom za izravnavanje i završnu obradu betonskih kao i površina od maltera ili kamena .

Sikadur®-32 Normal

Sikadur®-32 Normal je strukturni, dvokomponentni lepak, otporan na vlagu, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnih punila, koji je predviđen za korišćenje na temperaturama između +10°C i +30°C.

Sika® FastFix-121

Sika® FastFix-121 je jednokomponentan, brzovezujući, višenamenski cementni polimer modifikovani malter za primene u građevini.