Dodaci za maltere

SikaLatex®

Sika Latex je vezivna emulzija na bazi kaučuka. Tečni dodatak za beton i malter namenjen za izradu veznog mosta između starog i novog betona.

Super Sikalite®

Dodatak u prahu za izradu vodonepropusnih betona i maltera za zidove, fasade, podne obloge i hidroizolacije.

Sika® Estriplast

Sika Estrihplast je dodatak za cementne estrihe i estrihe za podno grejanje.

Sika® Emulsion-93

Sika Emulzion-93 je visokokvalitetna vodopostojana reaktivna vezivna emulzija. Dodatak u vidu veštačke materije od polimera i silikatne prašine za vezivne mase, visokovredne betone i reparaturne maltere.

Sika®-1

Tečni dodatak za spravljanje vodonepropusnog maltera.

Sika®-4a

Tečni dodatak koji prouzrokuje trenutno stvrdnjavanje betona i maltera ( za 15 - 60 s ). Namenjen je za zaustavljanje prodora vode iz zidova, površinskih zaptivača, brzostvrdnjavajućih korekturnih i montažnih maltera.

Sika® Mix+

Sika Mix Plus je plastifikujuća tečnost, spremna za upotrebu u malteru i cementu, koja drastično smanjuje utrošak kreča, a povećava kvalitet maltera i cementne smeše.