Reparacija

Sika MonoTop®-622

Jednokomponentni, cementni, reparaturni malter obogaćen polimerima, silkatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i specijalnim aditivima.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N je jednokomponentan polimer modifikovani cementni premaz koji sadrži silikatnu prašinu, a koristi se kao vezivni premaz i zaštita armature od korozije. Sika MonoTop®-910 N je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-7.

SikaTop®-122 SP

SikaTop®-122 SP je 1-komponentni, cementni, vlaknima obogaćen, reparaturni malter, R4 klase prema zahtevima standarda EN 1504-3.

Sika MonoTop®-620

Sika MonoTop®-620 je 1-komponentni, cementni, reparaturni malter obogaćen polimerima, silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i specijalnim aditivima. Pripada klasi R2 u skladu sa standardom EN 1504-3.

Sika® MiniPack Repair Mortar

Jednokomponentan, tiksotropan reparaturni malter visokog kvaliteta koji je spreman za upotrebu i sadrži sintetička mikrovlakna.

SikaRep®

Jednokomponentni, tixotropan cementni reparaturni visoko kvalitetni, pripremljen malter, sa kontrolisanim vremenom očvršćavanja, pripremljen na bazi cementnih veziva, obogaćen sa silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i aditivima za zatvaranje pora i fino zravnavanje.

Sikadur®-12 Pronto

Sikadur 12/6 Pronto je brzovezujući, samorazlivni, dvokomponentni malter na bazi reaktivnih akrilnih smola.

Sikadur®-32 Normal

Sikadur®-32 Normal je strukturni, dvokomponentni lepak, otporan na vlagu, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnih punila, koji je predviđen za korišćenje na temperaturama između +10°C i +30°C.

Sika® FastFix-121

Sika® FastFix-121 je jednokomponentan, brzovezujući, višenamenski cementni polimer modifikovani malter za primene u građevini.