Lepljenje parketa

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u dodiru sa vlagom, kao i višenamenski lepak na bazi poiluretana. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju primenu.

SikaBond® T-2

SikaBond® T-2 je jednokomponentni elastični lepak.

Sika® Primer MB

Sika® Primer MB je dvokomponentni epoksidni osnovni premaz (prajmer), niskog viskoziteta bez sadržaja razređivača koji se koristi za blokadu vlage kod elastičnog lepljenja drvenih podova Sika®Bond lepkovima na problematičnim podlogama.

SikaBond®-50 Parquet

SikaBond® -50 Parquet je jednokomponentni elastični lepak, niskog viskoziteta za puno površinsko lepljenje drvenih podova.

SikaBond®-52 Parquet

SikaBond®-52 Parquet je jednokomponentni, brzosušeći elastični lepak, bez razređivača sa odličnim početnim vezivanjem.

SikaBond®-54 Parquet

SikaBond®-54 Parquet je 1-komponentni lepak za drvene podove sa veoma dobrom obradivošću, bez sadržaja rastvarača.

SikaBond® AT-80

SikaBond® AT-80 je jednokomponentni trajno elastični lepak, bez rastvarača, na bazi ST polimera, predviđen za puno površinsko lepljenje drvenih podova.