Elastično lepljenje i zaptivanje

Sikaflex® Construction

Visokokvalitetna jednokomponentna, elastična, poliuretanska masa, za zaptivanje spojnica. Može se primenjivati u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima. Očvršćavanje i potpuno sazreva uz prisustvo vlage.

Sikaflex® AT Connection

Univerzalna visokokvalitetna elastična masa za zaptivanje i lepljenje na bazi hibridnog poliuretana. Za porozne i neporozne glatke podloge.

Sikaflex® AT Facade

Elastična zaptivna masa za radne spojnice na svim podlogama na bazi hibrid poliuretana.

Sikaflex® PRO-3 WF

Visokokvalitetna jednokomponentna, elastična masa za zaptivanje na bazi poliuretana, koja očvršćava u kontaktu sa vlagom iz vazduha, sa visokom mehaničkom i hemijskom otpornošću.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u dodiru sa vlagom, kao i višenamenski lepak na bazi poiluretana. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju primenu.

SikaBond® T-8

SikaBond® T-8 je jednokomponentni elastični hidroizolacioni lepak.

SikaBond® AT Universal

Univerzalna jednokomponentna elastična zaptivna masa na bazi hibridnih poliuretana. Nova AT tehnologija poboljšava lepljenje na svim podlogama.

SikaBond® AT Metal

SikaBond® AT Metal je jednokomponentni, trajno elastični lepak za metal.

SikaBond® T-2

SikaBond® T-2 je jednokomponentni elastični lepak.

Sika MaxTack®

Sika MaxTack® je snažan, jednokomponentan, kopolimerni montažni lepak na bazi vodene disperzije, namenjen za primenu kod građevinskih materijala u zatvorenim prostorima i u zaštićenim prostorima na otvorenom.

Sika MaxTack® Ultra

Sika MaxTack® Ultra je jednokomponentan, elastičan lepak koji ne sadrži rastvarače, sa visokim inicijalnim lepljenjem, koji dobro prijanjanja na većinu
standardnih površina.