Sika Brendovi

Sika Brendovi

SikaFlex

SikaFlex je grupa elastičnih visokokvalitetnih lepkova i masa za zaptivanje.

SikaBond

SikaBond je grupa specijalnih elastičnih lepkova za drvo, kamen i osatle materijale u grđevinarstvu.

SikaLastic

SikaLastic je grupa elastičnih visokokvalitetnih hidroizolacionih materijala u različitim sistemima:

SikaGard

SikaGard je grupa proizvoda koja se koristi za zaštitiu betonskih površina, metala, kamena, prefabrikovanih elemenata...

SikaDur

SikaDur je grupa proizvoda na epoksidnoj bazi koji se koriste za podlivanje, reparaciju, ankerisanje, injektiranje i sl.:

SikaFloor

SikaFloor grupa proizvoda se koristi za izradu industrijiskih, prehrambenih, sportskih, dekorativnih podova, kao i kod garaža, parkinga, magacina itd.:

Sika AnchorFix

Sika AnchorFix proizvodi se koristi za raznu vrstu ankerisanja:

Sikasil

Sikasil je grupa proizvoda silikona namenjen zaptivanju spojnica:

SikaBoom

SikaBoom je grupa PUR pena sa širokim spekrtrom primene: