Prodajna mreža / Distribucija

Osnovana 1996. godine kao zasebna poslovna jedinica, Sika Distribucija se razvila u značajan i uspešan sektor kompanije Sika. Visoko kvalitetni, profesionalni Sika proizvodi koriste se na najvećim gradilištima širom sveta i dostupni su krajnjim potrošačima kroz mrežu od preko 100.000 distributera u više od 70 zemalja.

Najveći svetski lanci prodaje, као i mnogi mali i srednji distributeri oslanjaju se na Sika proizvode i prepoznatljiv slogan: „Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama“. Sektor za Distribuciju prenosi znanja sa velikih gradilišta direktno u maloprodajne objeke, obezbeđujući dostupnost profesionalnih Sika proizvoda potencijalnim krajnjim potrošačima.

Sa jedne strane Sika isporučuje svoje proizvode kroz mrežu maloprodajnih objekata poput farbara, stovarišta građevinskog materijala, prodavnica podnih obloga, dok sa druge strane pristalice programa „Uradi sam“ Sika proizvode mogu nabaviti u tržnim i Home centrima i gvžđarama.

Aktivnosti sektora za Distribuciju usmerene su na viziju da iskustvo i znanje nisu dostupni samo na gradilištima, već i u privatnim domovima.