Blokatori vlage

Sika® Primer MB

Sika® Primer MB je dvokomponentni epoksidni osnovni premaz (prajmer), niskog viskoziteta bez sadržaja razređivača koji se koristi za blokadu vlage kod elastičnog lepljenja drvenih podova Sika®Bond lepkovima na problematičnim podlogama.

Sikafloor®-81 EpoCem®

Trokomponentni, epoksidno - cementni, fino struktuirani malter za samoizravnjajuće podne košuljice u tankim slojevima debljine od 1,5 do 3 mm.