Mašinski malteri

Sika Vam nudi kvalitetne maltere za mašinsku i ručnu obradu

Sika® MM-200

Sika® MM-200 je jednokomponentni, pripremljeni, cementno-krečni malter smanjenog upijanja vode napravljen od odabranih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Može se nanositi i ručno i mašinski. Za malterisanje na spoljašnjim i unutrašnjim površinama. Klasifikovan kao malter CS II W 2 prema standardu EN 998-1.

Sika® MM-100

Sika® MM-100 je jednokomponentni, pripremljeni, krečno-cementni malter napravljen od odabranih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Može se nanositi i ručno i mašinski. Za malterisanje na unutrašnjim površinama. Klasifikovan kao malter CS II W 1 prema standardu EN 998-1.