Malteri

Super Sikalite®

Dodatak u prahu za izradu vodonepropusnih betona i maltera za zidove, fasade, podne obloge i hidroizolacije.

SikaLatex®

Sika Latex je vezivna emulzija na bazi kaučuka. Tečni dodatak za beton i malter namenjen za izradu veznog mosta između starog i novog betona.

Sika®-1

Tečni dodatak za spravljanje vodonepropusnog maltera.

Sika®-4a

Tečni dodatak koji prouzrokuje trenutno stvrdnjavanje betona i maltera ( za 15 - 60 s ). Namenjen je za zaustavljanje prodora vode iz zidova, površinskih zaptivača, brzostvrdnjavajućih korekturnih i montažnih maltera.