Zaptivanje spojnica

Zaptivanje spojnica

Sikadur Combiflex® Strip 1mm

Sistem visokih performansi koji služi za zaptivanje spojnica, a koji se primenjuje na konstruktivne, dilatacione i radne spojnice kao i pukotine. Kada je fiksiran preko spojnice, omogućava nepravilna i velika pomeranja u više smerova, pri čemu je obezbeden visoki kvalitet u pogledu kvaliteta zaptivanja. Sikadur-Combiflex System sastoji se od elastične hidroizolacione trake i odgovarajućeg epoksidnog lepka.

Sika® SealTape S

Elastična hidroizolaciona traka, sa poliestreskom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elstičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

SikaSwell® S-2

Jednokomponentna poliuretanska masa za zaptivanje konstruktivnih spojnica u betonu koja bubri u kontaktu sa vodom.