Hidroizolacija bazena

Sikaplan® WP 3100-15 H

Sikaplan WP 3100-15R je jednoslojna hidroizolaciona membrana sa ojačanjem na bazi polivinil hlorida (PVC-p) koja se koristi kao lajner za bazene za plivanje.