Hidroizolacija rezervoara pitke vode

Sikaplan® WT 4220-15 C

Sikaplan WT 4220-15C je jednoslojna sintetička hidroizolaciona membrana na bazi FPO ( fleksibilni poliolefin) ojačana staklenim vlaknima koja se korisiti za obalaganje rezervoara za pitku vodu.