Zaštita od zagađenja tla

Sikaplan® WP 6100-15 H

Sikaplan WP 6100-15H je jednoslojna hidroizolaciona membrana sa ojačanjem na bazi polivinil hlorida (PVC-p) koja se koristi za zaštitiu od mogućih zagađenja tla i životne sredine.