Postrojenja za otpadne vode

Sika® Permacor®-3326 EG H

Visokokvalitetna dvokomponentna epoksidna smola, sa niskim sadržajem rastvarača, za zaštitu čeličnih i betonskih površina.

Sika® Poxitar® F

Visokokvalitetni, hemijskootporni, dvokomponenti završni premaz na bazi epoksidnih smola u kombinaciji sa antracenol uljem i mineralnim punilom, niskog sadržaja rastvarača.

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard-720 EpoCem je trokomponentni malter od modifikovanog epoksida na cementnoj bazi, tiksotropičan sa finom teksturom za izravnavanje i završnu obradu betonskih kao i površina od maltera ili kamena .

Sikagard®-63 N

Dvokomponentni hemijski otporni premaz od epoksidne smole bez rastvarača.