Mostovske konstrucije

Sikalastic®-822

Dvokomponentna poliuretanska smola za proizvodnju elastičnih vodonepropusnih membrana sa mogućnošću premošćavanja pukotina, koja se nanosi mašinskim putem.

Sikalastic®-821 LV

Visokokvalitetna, dvokomponentna, elastična, brzovezujuća poliuretanska membrane za premošćavanje pukotina.

Sikalastic®-827 LT

Modifikovani termoplastični lepak koji se upotrebljava kao deo sistema za hidroizolaciju mostovskih, betonskih, kolovoznih konstrukcija ispod sloja toplo valjanih asfalta (asfalt betona).