Hidroizolacija ribnjaka, hidroizolacija rezervoara i kanala

Sikaplan® WP 5101-15 RE

Sikaplan WP 5100-15R je jednoslojna hidroizolaciona membrana sa ojačanjem na bazi polivinil hlorida (PVC-p) za obalganje kanala i veštačkih jezera.

Sikaplan® WT 5300-15 C

Sikaplan WT 5300-15C je jednoslojna sintetička hidroizolaciona membrana na bazi FPO ( fleksibilni poliolefin) ojačana staklenim vlaknima za oblaganje veštačkih jezera i vodosnadbevanje.

SikaProof® A-05

Hidroizolacioni sistem baziran na potpuno lepljenim vodonepropusnim membranama od fleksibilnog poliolefina (FPO) za hidroizolaciju temeljnih ploča i drugih podzemnih konsktukcija.