Zaptivanje spojnica

Sikadur®-54 Ceramic

Sikadur-54 Ceramic je dvokomponentna, epoksidna (kiselootporna) masa za fugovanje, bez sadržaja razređivača, na bazi vodeno-emulzione epoksidne smole i odabranih kvarcnih punilaca. Pogodan je upotrebu u prehrambenoj industiji.

Sikaflex® PRO-3 WF

Visokokvalitetna jednokomponentna, elastična masa za zaptivanje na bazi poliuretana, koja očvršćava u kontaktu sa vlagom iz vazduha, sa visokom mehaničkom i hemijskom otpornošću.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u dodiru sa vlagom, kao i višenamenski lepak na bazi poiluretana. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju primenu.