Nivelirajuće mase

Sika® Level-110

Brzovezujući, samorazlivni malter za slojeve debljine od 1 do 10 mm; jednokomponentni, prethodno pripremljeni, samorazlivni, samonivelirajući cementni malter tečne konzistencije, koji sadrži visokootporne cemente, odabrana mineralna punila na bazi silikona/kvarca i posebne aditive.

Sika® Level-310

Brzovezujući, samoizravnavajući malter za slojeve debljine od 5 do 30 mm; jednokomponentni, prethodno pripremljeni, samorazlivni, samonivelirajući cementni malter tečne konzistencije, koji sadrži visokootporne cemente, odabrana mineralna punila na bazi silikona/kvarca i posebne aditive.