Elastični PU lepkovi

SikaBond® T-8

SikaBond® T-8 je jednokomponentni elastični hidroizolacioni lepak.