Kruto lepljenje

Sikadur®-30

Sikadur®-30 je tiksotropni, strukturni, dvokomponentni lepak, na bazi epoksidnih smola i specijalnog punila, predviđen za korišćenje pri normalnim temperaturama između +8°C i +35°C.

Sikadur®-330

Epoksidna, dvokomponentna, tiksotropna smola bez sadržaja rastvarača namenjena za lepljenje i impregnaciju karbonskih traka (platana).

Sikadur®-31 CF Normal

Dvokomponentni, tiksotropni, strukturalni lepak i reparaturni malter, bez sadržaja razređivača, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnog filera, sa mogućnošću primene na vlažnim površinama i dizajniran za nanošenje pri temperaturama između +10°C i +30°C.

Sikadur®-31 EF

Sikadur®-31 EF je tiksotropni, strukturalni, dvokomponentni lepak i reparaturni malter otporan na vlagu, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnih punila, predviđen za korišćenje pri temperaturama između +10°C i +30°C.