Višenamensko lepljenje

Sikasil® C

Jednokomponentni silikonski zaptivač sa neutralnim očvršćavanjem pogodan unutrašnju i spoljašnju primenu. Koristi se za lepljenje spojeva između različitih podloga kao i za zaštitu spojeva od atmosferskih uticaja.

Sika Boom® G

Jednokomponentna poliuretanska pena. Ne sadrži FCKW. Sistem koji reaguje u kontaktu s vlagom. Pre i posle korištenja pene neophodno je vlaženje. Potpuna eksploatacija se postiže dodavanjem dovoljne količine vlage.

Sika Boom® S

Jednokomponentna ekspandirajuća poliuretanska pena.

Sika BlackSeal® BT

Sika BlackSeal® BT je jednokomponentna masa za zaptivanje i lepljenje spojeva na bazi butil gume koja dobro prijanja na većinu standardnih krovnih materijala.

Sikasil® Universal

Sikasil® Universal je jednokomponentni acetatni silikon za zaptivanje koji se vezuje u dodiru sa vlagom i pogodan je za unutrašnju i spoljašnju primenu.