Elastično lepljenje

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u dodiru sa vlagom, kao i višenamenski lepak na bazi poiluretana. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju primenu.

SikaBond® AT Universal

Univerzalna jednokomponentna elastična zaptivna masa na bazi hibridnih poliuretana. Nova AT tehnologija poboljšava lepljenje na svim podlogama.

SikaBond® AT Metal

SikaBond® AT Metal je jednokomponentni, trajno elastični lepak za metal.

SikaBond® T-2

SikaBond® T-2 je jednokomponentni elastični lepak.

Sika MaxTack®

Sika MaxTack® je snažan, jednokomponentan, kopolimerni montažni lepak na bazi vodene disperzije, namenjen za primenu kod građevinskih materijala u zatvorenim prostorima i u zaštićenim prostorima na otvorenom.

Sika MaxTack® Ultra

Sika MaxTack® Ultra je jednokomponentan, elastičan lepak koji ne sadrži rastvarače, sa visokim inicijalnim lepljenjem, koji dobro prijanjanja na većinu
standardnih površina.