Elastično lepljenje

Trajnost, pouzdanost, kvalitet i laka aplikacija su zajednicki termin za najkvalitetnije materijale na bazi silikona, akrilata, poliuretana i na kraju hibrid poliuretana. Ovi proizvodi nalaze široku primenu svuda oko nas, kako u sistemu nove izgradnje tako i u sistemu reparacija i sanacija objekata i to u svim fazama rada.
Sika tehnicka rešenja omogucavaju Vam zaptivanje keramike, kamena, veštackog kamena, plocice na plocicu, parketa, laminata, raznih vrsta metala i drveta a zaptivanje istih i raznorodnih materijala, fuga i sastava, staklenih i panelnih fasada, krovnih elemenata i odvoda predstavlja jedno polje primene koje će omogućiti čoveku najrazličitija rešenja i slobodu projektovanja.