U želji da partnerima omogući kompletan proizvodni program, koji podrazumeva i nabavku i isporuku više desetina pratećih, pomoćnih proizvoda, a u cilju sprečavanja improvizacije, kompanija Sika osposobljena je da odgovori na sve zahteve koji se tiču obrade detalja na krovu, čime dodatno podiže kvalitet izvedenih radova. U tu svrhu, sopstveni proizvodno-prodajni asortiman kompanija Sika obogatila je sa više desetina “ pratećih“ proizvoda, od kojih svaki ima veoma precizno definisanu namenu i način ugradnje.

Pomoćni i prateći proizvodi čine veoma važnu ulogu u budućim performansama krova. podeljeni su na integralne delove sistema kao što su: učvršćivači, razdvajajući slojevi i na prefabrikovane fazonske komade kao što su: slivnici, odvodi i sl. Sika raspolaže širokim asortimanom dodatnih, pomoćnih proizvoda koji su sastavni deo Sikaplan i Sarnafil brenda. Svaki od njih koristi i unapređuje krovni sistem i njegove osnovne funkcije. Sledeća lista pokazuje osnovne detalje iz velikog dijapazona pomoćnih proizvoda.

Prefabrikovani elementi (komadi) omogućavaju bržu, lakšu i pouzdaniju izradu detalja. Njuima je obezbeđena kompatibilnost sistema svih elemenata sistema.

Razdvajajuci, zaštitini i slojevi za izravnanje se primenjuju u mnogim krovnim sistemima u zavisnosti od potrebe. Razdvajajuci slojevi se koriste između nekompatibilinih materijala. Zaštitni slojevi se koriste protiv mehaničkih ili drugih oštećenja. Slojevi za izravnjavanje se koriste u sitacijama kada je podloga gruba i neravna.

Lepkovi, mase za zaptivanje i tečnosti za čišćenje membrana su veoma bitan faktor u krovnim sistemima. Koriste se kao sredstva za pripremu pre zavaraivanja, prilikom lepljenja membrana za podlogu, za zaptivanje prilikom obrade detalja itd. Za svaku membranu Sika će vam dati adekvatan prajmer, lepak ili sredstvo za čišćenje membrana.

Krovni slivnici i svi prateći proizvodi vezani za slivnike moraju ispuniti sve standarde i zahteve kupaca. Oni su dizajnirani tako da podnose sve uticaje koji se javljaju na krovu, npr. veoma visoke i niske tempeature, različiti temperaturni ciklusi, uticaj UV zračenja.

Pričvršćivači – Fikseri su veoma značajan detalj kod sistema mehanički pričvršćenih krovova. Sile vetra i korozija su dva dominantna, u nizu postojećih uticaja, koja mogu da ugroze kvalitet predmetnih materijala. U saradnji sa specijalizovanim partnerima, Sika je razvila više različitih vrsta fiksera i profila za mehaničko pricvrčvršćivanje i kontinuirano vrši kontrolu kvaliteta testiranjem pod jakim uticajem vetra. Više od 45 godina iskustva u proizvodnji i primeni sintetičkih hidroizolacionih krovnih membrana dovelo je do poboljšanja karakteristika pričvršćivača.

Parne brane iz asortimana kompanije Sika proizvedene su od polietilena. Ove hemijski otporne membrane karakteriše fleksibilnost na niskim temperaturama i konstantna visoka paronepropusnost.

Protivklizna, ojačanja za saobraćajne trake - Sika Walkway trake, brzo i lako se ugrađuju na mestima gde je potrebno obezbediti pojačanu (intenziviranu) prohodnost. Nema potreba za dodatnim održavanjem, a koriste se za inspekciju i održavanje, krova - štiteći ujedno i ljude i krovove. Standardno se proizvode u debljinama od 2 i 4 mm, sa protivkliznom završnom obradom.

Za detaljnije informacije o pratećim proizvodima kao i savetima o adetvatnom odabiru određenog proizvoda kontaktirajte našu tehničku službu prateći link -  kontakt