Hidrofobne impregnacije / Hidroizolacija zidova i fasada

Sikagard®-700 S

Sikagard®-700 S je jednokomponentna, vodoodbojna impregnacija predviđena za upijajuće cementne podloge. Ova impregnacija dobro prodire u otvorene pore na podlozi, pri čemu obezbeđuje trajnu vodoodbojnost i istovremeno omogućava difuziju vodene pare u oba pravca.

Sikagard®-700 S je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobneimpregnacije (I klasa dubine prodiranja).

Sikagard®-703 W

Tečni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada. Isporučuje se spreman (pripremljen) za upotrebu.

Sikagard®-905 W

Smola na bazi vode, spremna za upotrebu, koja se koristi u tretmanima za kontrolu i protiv pojave vlage i šalitre, kao i za impregnaciju i očvršćavanje površine.

Sikagard®-715 W

Sikagard®-715 W je sredstvo za uklanjanje algi i mahovine na bazi vode.