Impregnacije

Sikagard®-914 W Stainprotect Primer

Sikagard®-914 W Stainprotect Primer je jednokomponentni akrilni kopolimerni prajmer na bazi vode predviđen za zapunjavanje pora i davanje vodoodbojnog efekta pre nanošenja proizvoda Sikagard®-915 Stainprotect.

Sikagard®-915 Stainprotect

Sikagard®-915 Stainprotect je jednokomponentna impregnacija / zaptivna masa na bazi silana, sa rastvaračima, namenjena za pružanje odličnog hidrofobnog i oleofobnog efekta i postojane zaštite od fleka kod mineralnih cementnih i betonskih površina i kamena.

Sikagard®-916 Hybrid

Sikagard®-916 Hybrid je dvokomponentna impregnacija / zaptivna masa na bazi silana, sa rastvaračima, namenjena za pružanje odličnog hidrofobnog i oleofobnog efekta i postojane zaštite od fleka kod mineralnih cementnih i betonskih površina i kamena