Specijalni premazi

SikaCor®-6630 high-solid

Visokokvalitetni materijal sa niskim sadržajem rastvarača, koji očvršćava u postupku oksidacije, na bazi specijalno modifikovane sintetičke smole u kombinaciji sa aktivnim pigmentima za zaštitu od korozije.

Sika® Permacor®-3326 EG H

Visokokvalitetna dvokomponentna epoksidna smola, sa niskim sadržajem rastvarača, za zaštitu čeličnih i betonskih površina.