Zaštita od uticaja vatre

Sika® Unitherm®-38091

Veoma otporni, tankoslojni protivpožarni premaz na bazi rastvarača za konstruktivni čelik pri unutrašnjim uslovima, tj. koji nije izložen atmosferskim uticajima (suva klima).

Sika® Unitherm® Platinum

Sika® Unitherm® Platinum ne sadrži rastvarače, 100% je čvrstog materijala, na bazi je modifikovane epoksidne smole, i predstavlja intumescentni protivpožarni premaz za konstrukcioni čelik unutrašnje i spoljašnje namene, pruža dugotrajnu i kombinovanu zaštitu od korozije (ISO 12944, klase 5-I i 5-M) i protivpožarnu zaštitu (do R120). Lako se nanosi standardnom airless opremom za mašinsko nanošenje, nije mu potrebno ojačanje, brzo se suši kao izuzetno čvrst završni premaz otporan na oštedenja, te je spreman za rukovanje i transport narednog dana.

Bez rastvarača prema direktivi udruženja Verband der Lackinindustrie fur Korrosionschutz- und Bexchichtungsstoffe (VdL-RL 04).