Zaštita od korozije

Zaštita od korozije

SikaCor®-6630 high-solid

Visokokvalitetni materijal sa niskim sadržajem rastvarača, koji očvršćava u postupku oksidacije, na bazi specijalno modifikovane sintetičke smole u kombinaciji sa aktivnim pigmentima za zaštitu od korozije.

Sika® Permacor®-1705

Sika® Permacor®-1705 je jednokomponentni prajmer na bazi alkidne smole sa sadržajem rastvarača.

Sika® Permacor®-3326 EG H

Visokokvalitetna dvokomponentna epoksidna smola, sa niskim sadržajem rastvarača, za zaštitu čeličnih i betonskih površina.

Sika® FerroGard®-903

Sredstvo na bazi organskih i neorganskih jedinjenja, koji se nanosi površinski kao inhibitor korozije. Predviđeno kao impregnacija za armirani beton. Prodire kroz beton i formira jednomolekularni sloj na površini armature.