Dilatacione spojnice

Sikadur Combiflex® Strip 1mm

Sistem visokih performansi koji služi za zaptivanje spojnica, a koji se primenjuje na konstruktivne, dilatacione i radne spojnice kao i pukotine. Kada je fiksiran preko spojnice, omogućava nepravilna i velika pomeranja u više smerova, pri čemu je obezbeden visoki kvalitet u pogledu kvaliteta zaptivanja. Sikadur-Combiflex System sastoji se od elastične hidroizolacione trake i odgovarajućeg epoksidnog lepka.

Supporting products and accessories

Sistem za hidroizolaciju i zaptivanje dilatacionih i konstruktivnih spojnica, kao i za vezu (spajanje) krajeva i spojeva između vodonepropusnih membrana na bazi polimer-modifikovanog bitumena i PVC-a kao i drugih vrsta podloga.